Vilkår for leie

Maskiner med timeteller er basert på 1 skift bruk (8 timer på teller) hver dag, og leveres vanligvis ut mellom 15:00 og 18:00 eller etter avtale og skal være tilbakelevert innen kl 17 neste dag eller den dagen som er avtalt.


Hvis ikke annet er avtalt og ved for sen levering kommer det et tillegg på kr. 100.- pr. påbegynt halve time, etter 2 timer påløper ny dagleie.

Maskiner uten timeteller er døgnbasert, forøvrig gjelder samme tilbakeleveringsregler utover 24 timer.

Maskinene står vanligvis på egne hengere for maskiner opptil 2.6 tonn. Hengere er inkludert i prisene på graver og lastere.

Maskinene skal være oppfylt med drivstoff og være rengjort ved tilbakelevering hvis ikke annet er avtalt.

På alle priser kommer mva i tillegg.

Fullstendigprisliste her